Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Vannetukku (kaava nro 02/012)

Kouvolan Kaunisnurmella sijaitsevan Vannetukku Oy:n korttelin ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa alueen sisäisen toiminnallisuuden parantamisen ja alueen kehittämisen. Kaavassa myös ajanmukaistetaan alueeseen rajautuvien kortteli-, katu- ja suojaviheralueiden rajaukset ja kaavamerkinnät vastaamaan alueen toteutunutta tilannetta.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/vannetukku

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.9.-25.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Vannetukku, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 22.9.2021 Kaupunkisuunnittelu