Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaaritie (21/007), kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kuusankosken Rantapuiston kehittäminen laadittujen suunnitelmien pohjalta ja uusien pien- ja rivitalojen rakentaminen Kaaritien eteläpuolelle. Lisäksi ajanmukaistetaan alueen etelä- ja pohjoisosan asemakaavaa.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kaaritie

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 14.10.2020-16.11.2020 hankkeiden omilla verkkosivuilla ja Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, Torikatu 10 / PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, p. 020 615 7404

14.10.020 Kaupunkisuunnittelu