Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo

Koivukuja (01/030)

Koivukuja (kaava nro 01/030)

Asemakaavan muutos, kaavaehdotus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen lounaisosan korttelirajoja ja ajanmukaistaa alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja sekä varmistaa alueen kaupunkikuvallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön säilyminen.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/koivukuja

Kaavaehdotus liiteaineistoineen on julkisesti nähtävänä 23.9.-26.10.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2020 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, p. 020 615 7404

23.9.2020 Tekninen lautakunta