Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65§, MRA 27§)

Mäkikylän biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo (kaava nro 44/001)

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Mäkikylässä, Kouvolan keskustan eteläpuolella Kymenlaaksontien ja Kymijoen rajaamalla alueella. Alueella sijaitsee Gasum Oy:n biokaasulaitos ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo. Tavoitteena on laatia asemakaava Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennustarpeisiin ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon alueelle riittävin suoja-aluein.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/makikylanbiokaasulaitos

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 22.12.2021-28.1.2022 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 28.1.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235 ja projektiarkkitehti Julia Virkkala, p. 0400 862 592, julia.virkkala@fcg.fi

Kouvolassa 22.12.2021                               Tekninen lautakunta

Sivun alkuun