Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavojen muutosehdotusten julkinen nähtävilläolo

Haavikujan lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 07/005
Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman pohjoispuolella Lehtomäessä sijaitsevat Haavikujaan liittyvät alueet, joka rajautuvat Ahvenpuistoon, Haukitiehen ja Tyttilammenkatuun.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/haavikuja

Lassilanpellontien lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 21/021
Suunnittelualue käsittää Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolella sijaitsevien Sepän-, Lassilanpellon- ja Kettumäentien rajaaman alueen. Alueen rajautuu länsireunasta kriisiraidealueeseen.
Lisätietoja: www.kouvola.fi/lassilanpellontie

Asemakaavaehdotus ja asemakaavojen muutosehdotukset ovat nähtävillä 17.4.–20.5.2019 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet sivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 20.5.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi

17.4.2019 Tekninen lautakunta