Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kouvolan RRT-alueen 2. vaihe (kaava nro 10/006) ja Haanojan palvelukeskus (kaava nro 08/006)

Kouvolan RRT-alueen 2. vaihe (kaava nro 10/006)

Suunnittelualue käsittää kaupungin keskustaajaman itäpuolella Tykkimäessä Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoispuolella sijaitsevan alueen, joka lännessä rajautuu Tykkimäentiehen ja idässä Paunolantiehen rajautuviin peltoihin. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Kouvolan kaupungin vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentaminen Kouvolan RRT-suunnitelman 2. vaiheen mukaisesti. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/rrt2

Haanojan palvelukeskus (kaava nro 08/006)

Suunnittelualue käsittää Myllypuronkatuun ja -kujaan rajautuvan Haanojan palvelukeskuksen ja sen lähiympäristön. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa palvelukeskuksen laajentaminen. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/haanojanpalvelukeskus

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 22.5.-19.7.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.7.2019 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 22.5.2019 Tekninen lautakunta