Alakyläntien meluvallin kasvillisuuden saneeraus välillä Haminantie – Hanskilantie, yleisen alueen suunnitelma nähtävillä 10.6 – 24.6.2021

Kaupunginosa: 8. Kankaro

Tutustu suunnitelmaehdotukseen:

Katusuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 10.6 – 24.6.2021 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat

Lisätietoja suunnitelmasta antaa: suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441 / liisa.makitalo@kouvola.fi

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 10.6.2021
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu