Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti, jättää turvapaikkahakemuksen tai hakea tilapäistä suojelua.

Ukrainalaisten hakeminen Suomeen

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen.

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Varaudu ilmoittamaan seuraavat tiedot:

  • Kuinka monta ukrainalaista saapuu kuljetuksella? Ilmoita henkilöiden lukumäärä. Älä ilmoita lomakkeella ihmisten henkilötietoja.
  • Mille paikkakunnalle henkilöt ovat menossa Suomessa?
  • Aikovatko henkilöt oleskella Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa?
  • Jos henkilöt hakevat turvapaikkaa, majoittuvatko he vastaanottokeskuksessa vai yksityismajoituksessa?

Maahanmuuttoviraston nettisivuilla on linkki lomakkeeseen johon tiedot voi täyttää. Jos et voi välittää tietoja linkin kautta, voit olla yhteydessä numeroon 0295 463 300.

Numero on avoinna arkisin ma–pe klo 9.00–16.

Puhelinnumero on tarkoitettu vain kuljetuksista ilmoittamiseen. Numerossa ei anneta muuta neuvontaa. Tietojen välittäminen ennakkoon on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta ennakoiden. Maahanmuuttovirasto koordinoi Suomessa vain turvapaikanhakijoiden majoitusta.

Migrin ohjeistus Suomeen saapuvista ukrainalaisista ilmoittamisesta

Tilapäinen suojelu

EU:ssa on otettu käyttöön Ukrainasta paenneiden auttamiseksi tilapäisen suojelun direktiivi. Sen perusteella tilapäistä suojelua saavat 4.3.2023 asti:
• Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
• Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.
• Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua, eli 24.2. tai sen jälkeen.

Suomessa edellä mainittujen ryhmien lisäksi tilapäistä suojelua saavat:
• Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä voi palata.
• Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
• Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.

Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto valmistelevat menettelyä, jolla tilapäistä suojelua käytännössä myönnetään. Maahanmuuttovirasto laatii ohjeistusta suojelun piiriin kuuluville.

Majoittuminen Suomessa

Turvapaikkaa hakiessa hakija voidaan majoittaa vastaanottokeskukseen. Asuminen vastaanottokeskuksessa järjestetään niin, että hakija voi asua yhdessä perheenjäsenten kanssa. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset majoittuvat alaikäisille tarkoitettuun vastaanottokeskukseen. Keskuksia on eri kokoisia ja eri puolella Suomea. Hakija ohjataan siihen keskukseen missä on tilaa.

Turvapaikanhakija voi järjestää majoituksensa itse. Hakija voi asua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luona ja olla silti kirjoilla vastaanottokeskuksessa. Silloin saa vastaanottoon liittyvät palvelut, kuten terveydenhuollon ja vastaanottorahan. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset majoittuvat aina ensin vastaanottokeskukseen.

Maahanmuuttovirasto koordinoi vain turvapaikanhakijoiden majoittumista. Myös mahdollista EU:n tilapäistä suojelua saavilla olisi oikeus vastaanotto- ja terveyspalveluihin, välttämättömiin sosiaalipalveluihin ja välttämättömän toimeentulon turvaan.

Kouvolassa ei ole vastaanottokeskusta. Poliisille ilmoittautumisen jälkeen turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ohjataan vastaanottokeskuksiin, joissa on tilaa. Kouvolaa lähinnä olevat vastaanottokeskukset sijaitsevat Kotkassa sekä Lahdessa.

Ukrainalaisille ei tehdä tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä.

Maahanmuuttovirasto ei tee tällä hetkellä Ukrainan kansalaisille kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen. Myönteisiä päätöksiä tehdään normaalisti kansainvälisen suojelun ja oleskeluluvan hakijoille, kun haetun luvan edellytykset täyttyvät.

Ajantasaiset tiedot Ukrainan tilanteesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Päivitetty 10.3.2022

Sivun alkuun