Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tukevat ikääntyneitä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa ja erityisen tuen tarpeissa. Vaikeat elämäntilanteet voivat johtua esimerkiksi sairaudesta, turvattomuudesta, yksinäisyydestä, taloudellisista ongelmista tai eri muotoisesta kaltoinkohtelusta. Erityisen tuen tarve voi syntyä esimerkiksi useasta yhtä aikaa vaikuttavasta tuen tarpeesta.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta antaa neuvontaa ja ohjausta sekä ohjaa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen uudet asiakkaat palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaa ikäihmisten sosiaali-palveluiden asiakasohjaaja. Sosiaalityöntekijä osallistuu erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan arviointiin.

Lue lisää ikääntyneiden sosiaalityöstä ja -ohjauksesta hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä. Sivulta löytyy myös sosiaalihuollon asiakasneuvonnan yhteystiedot.

Päivitetty 12.10.2023

Sivun alkuun