Palveluseteli on vaihtoehto Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Kymenlaaksossa Kymenlaakson hyvinvointialue päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta, myöntämisestä ja arvosta.

Palvelusetelin tarkoituksena on vahvistaa valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin käyttö ja myöntäminen on säädetty laissa.

Palveluseteli on Kymenlaakson hyvinvointialueella käytössä seuraavissa palveluissa:

  • Avofysioterapia
  • Henkilökohtainen apu
  • Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen
  • Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Kotihoito
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Omaishoidon harkinnanvarainen tuki
  • Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Lue lisää palvelusetelistä Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä.

Päivitetty 13.10.2023

Sivun alkuun