Liikkumista tukevien palvelujen tarkoituksena on tukea itsenäisen elämän mahdollisuuksia omassa kodissa. Palvelun avulla mahdollistetaan kodin ulkopuolinen asiointi ja sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen.

Kymenlaakson hyvinvointialue toteuttaa liikkumisen tukea ohjauksena tai ohjattuna harjoitteluna palvelu- ja asiointiliikennettä hyödyntäen tai kuljetuspalveluna.

Liikkumisen tuki eli SHL

Liikkumista tukevat palvelut ovat tarkoitettuja henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joka tarvitsee palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluja kohdennetaan ensisijaisesti henkilöille, joilla on pitkäaikainen toimintakyvyn alenema ja joille välttämättömien asiointimatkojen kustannukset vaarantavat säännöllisen toimeentulon edellytykset.

Taksilla tehtäviä kuljetuspalvelumatkoja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Rintamaveteraaneille, sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10 %) ja sotilasinvalideille (haitta-aste vähintään 20 %) voidaan myöntää kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa sekä matkojen omavastuuosuutta.

Lue lisää Kymenlaakson hyvinvointialueen liikkumisen tuesta ikääntyneille tästä linkistä. Sivulta löytyy myös sosiaalihuollon asiakasneuvonnan yhteystiedot, josta saat neuvontaa ja ohjausta liikkumisen tuen palvelusta.

Päivitetty 12.10.2023

Sivun alkuun