Suurin osa suomalaisista pelaa rahapelejä maltillisesti ilman haittoja. Kohtuullista pelaaminen on silloin, kun se ei vie liikaa aikaa tai rahaa, eikä vaikuta kielteisesti elämään. Pelihaittoja ei välttämättä kuitenkaan tunnisteta ja moni myös salaa ongelmiaan.

Suomalaiset häviävät rahapeleihin neljänneksi eniten maailmassa ja toiseksi eniten Euroopassa. Liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia sekä yksilön että hänen läheistensä kohdalla. Ikääntyneiden on todettu olevan erityisen haavoittuvassa ase-massa rahapeliongelmien ja riippuvuuksien osalta. Peliriippuvuuden taustalla ovat usein erilaiset elämän taitekohdat, kuten eläkkeelle jääminen ja siihen liittyvä tulojen lasku, yksinäisyys sekä lisääntyneen vapaa-ajan täyttäminen pelaamisella.

Ongelmallinen rahapelaaminen vaikuttaa pelaajan lisäksi kielteisesti läheisiin. Suomessa on lähes 800 000 läheistä, joille puolison, vanhemman, lapsen, isovanhemman tai sisaruksen rahapelaaminen aiheuttaa haittoja elämän eri osa-alueisiin. Myös läheiset tarvitsevat ammattilaisten tukea.

Apua rahapelaamisesta aiheutuviin haittoihin Kymenlaaksossa

Verkkomateriaaleja

  • Eläke pelissä -opas on lyhyt johdatus rahapeleihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Oppaassa on myös tietoa mitä kannattaa tehdä, jos kokee pelaavansa liikaa tai läheisen pelaaminen vaikuttaa hallitsemattomalta.
  • THL:n uusi opas Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle. Miten puhua ikääntyneen kanssa päihteiden käytöstä, tupakka- tai nikotiinituotteista ja rahapelaamisesta. Opas tarjoaa tietoa alkoholin käytön, tupakka- ja nikotiinituotteiden, lääkkeiden ja huumausaineiden sekä rahapelaamisen puheeksioton ja lyhytneuvonnan tueksi. Soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon, vanhuspalveluiden, omaishoidon sekä esimerkiksi kohtaavan ja etsivän työn ammattilaisille. Lataa maksuton pdf Julkarista
  • Raipe rahapelipäiväkirja – nettityökalu rahapelaamisen hallintaan ja lopettamiseen.
  • Peli poikki -ohjelma – 8 viikon ohjelma, jossa tukena on oma terapeutti.

Päivitetty 13.10.2023

Sivun alkuun