Iäkkäiden kaatumiset ovat yleisiä. Kaatuilu ei kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä puuttumalla keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen KaatumisSeula on tarkoitettu yli 55-vuotiaille, joilla on huono tasapaino tai alaraajavoima, kaatumistaipumusta tai jokin perussairaus, joka heikentää toimintakykyä. KaatumisSeulassa kartoitetaan asiakkaan kaatumisvaara, liikunta- ja toimintakyky sekä terveydentila.

KaatumisSeulan vastaanotolla fysioterapeutti ja terveydenhoitaja neuvovat ja ohjaavat asiakasta ja hänen omaisiaan. Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin esimerkiksi ravitsemusterapeutin tai lääkärin vastaanotolle, muistipoliklinikalle tai liikuntaryhmiin.

KaatumisSeulan käynti on maksuton.

Katso tästä linkistä, miten pääset Kymenlaakson hyvinvointialueen KaatumisSeulan vastaanotolle.

Kaatumiset kuriin -infot

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää verkkototeutuksena Kaatumiset kuriin -infoja.

Katso tarkemmat tiedot Kymenlaakson hyvinvointialueen tapahtumista tästä linkistä.

Päivitetty 13.10.2023

Sivun alkuun