Omaishoidolla tuetaan heikentyneen toimintakykyä, sairauden ja/tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa ja/tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista.

Säännöllinen hoito ja huolenpito järjestetään hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön toimesta. Henkilökohtaisissa perustoiminnoissa avustamisen lisäksi huolenpito sisältää myös hoidettavan päivittäisten toimien valvontaa, ohjausta ja tukemista. Omaishoidon tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti pitkäkestoiseen, yli 3 kk kestävään hoivan, hoidon ja tuen tarpeeseen.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista. Hoitopalkkion määrään vaikuttavat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä hoidettavan hoidon turvaamiseksi annettavat sosiaali- ja/tai terveyspalvelut. Tuen myöntämisedellytyksiä, hoitoisuusluokkaa ja hoidettavan toimintakykyä arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne.

Lue lisää omaishoidosta ja katso yhteystiedot Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä.

Päivitetty 13.10.2023

Sivun alkuun