Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää.

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla, kuten etähoito-tabletin tai lääkkeenantoautomatilla.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasneuvontaan. Jos avuntarvetta on kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ohjataan kotihoidon sijaan käyttämään yksityisiä palveluja.

Lue lisää kotihoidosta Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä. Sivulta löytyy myös sosiaalihuollon asiakasneuvonnan yhteystiedot.

Päivitetty 12.10.2023

Sivun alkuun