Asumisen toiveita kannattaa miettiä ja suunnitella ajoissa. Missä ja miten haluat asua ikääntyneenä? Onko asuntosi turvallinen ja toimiva? Millainen asuinympäristö on sinulle tärkeä?

Jokaisen oma elämäntilanne ja tarpeet vaikuttavat siihen, miten ja missä on hyvä asua. Suuri osa ihmisistä haluaa pysyä tutussa kodissa ja ympäristössä myös vanhuutensa päivinä, mutta monet henkilöt tarvitsevat asumisessaan erityistä tukea.

Asunnon ja asuinympäristön viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus ovat keskeisiä asumismuodon valintaan vaikuttavia seikkoja. Kun ikääntynyt pohtii asumisen vaihtoehtoja, on hyvä kiinnittää huomiota asunnon esteettömyyteen. Tärkeää on myös miettiä asunnon sijaintia, lähipalveluita ja liikennejärjestelyitä.

Ikääntyneiden asumisen palveluihin kuuluu sosiaalihuoltolaissa tarkoitetut ikääntyneiden tilapäinen ja yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasumien sekä laitospalvelu. Ikääntyneiden asumisen palvelua voidaan järjestää hyvinvointialueen tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana. Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämisen vaihtoehtona on palvelusetelin valinta.

Asumispalveluiden tehtävänä on tukea arjessa selviytymistä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Palvelun tarkoituksena on, että asiakas voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Asumispalveluista saa lisätietoja ottamalla yhteyttä Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasneuvontaan.

Lue lisää ikääntyneiden asumisesta Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä. Sivulta löytyy myös sosiaalihuollon asiakasneuvonnan yhteystiedot.

Lue asumisen eri vaihtoehdoista vanheneminen.fi-sivustolta tästä linkistä.

Päivitetty 13.10.2023

Sivun alkuun