Sosiaalipalvelut siirtyivät kaupungilta Kymsoteen vuoden 2019 alusta.

Kymsote – sosiaalipalvelut

Hae sosiaalipalveluita Kymsoten sivuilta!

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Siirry Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden palvelut -sivulle. Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden palveluita ovat:

 • Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö
 • Perheneuvolat
 • Perheiden sosiaalityö
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Lasten ja vammaisten kuntoutuspalvelut
 • Carea-koulu
 • Turvakotitoiminta
 • Lastensuojelu

Ikääntyneiden palvelut

Siirry Kymsoten ikääntyneiden palvelujen sivulle. Kymsoten ikääntyneiden palveluita ovat:

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Gerontologinen sosiaalityö, sosiaaliohjaus
 • Hyvinvointiasemat
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Omaishoidon tuki
 • Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
 • Asumispalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

Siirry Kymsoten sosiaalipalveluiden sivuille. Kymsoten sosiaali- ja työelämäpalveluita ovat:

 • Sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Aikuissosiaalityö
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • Maahanmuuttopalvelut (alle 3 v. Suomessa asuneet pakolaisperheet)
 • Työ- ja päivätoiminta
 • Työelämäpalvelut

Vammaispalvelut

Siirry Kymsoten vammaispalvelut-sivulle. Kymsoten vammaispalveluita ovat:

 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Asunnon muutostyöt
 • Taloudellinen tuki
 • Henkilökohtainen apu
 • Kuljetuspalvelut
 • Erityisen tuen keskus


Päivitetty 23.12.2020

Sivun alkuun