Sosiaalipalvelut siirtyivät Kymsotelta Kymenlaakson hyvinvointialueen hoidettaviksi vuoden 2023 alusta. Palvelut löytyvät osoitteesta www.kymenhva.fi.

Kymenlaakson hyvinvointialue – sosiaalipalvelut

Hae sosiaalipalveluita Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta!

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Siirry Kymenlaakson hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut -sivulle. Kymenlaakson hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluita ovat:

 • Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö
 • Perheneuvolat
 • Perheiden sosiaalityö
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Lasten ja vammaisten kuntoutuspalvelut
 • Carea-koulu
 • Turvakotitoiminta
 • Lastensuojelu
 • Oppilashuolto (tämän palvelun tiedot löydät toistaiseksi Kouvolan kaupungin verkkosivuilta)

Ikääntyneiden palvelut

Siirry Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen sivulle. Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluita ovat:

 • Asiakas- ja palveluohjaus
 • Gerontologinen sosiaalityö, sosiaaliohjaus
 • Hyvinvointiasemat
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Omaishoidon tuki
 • Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
 • Asumispalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työelämäpalvelut

Siirry Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden sivuille. Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja työelämäpalveluita ovat:

 • Sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Aikuissosiaalityö
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • Maahanmuuttopalvelut (alle 3 v. Suomessa asuneet pakolaisperheet)
 • Työ- ja päivätoiminta
 • Työelämäpalvelut

Vammaispalvelut

Siirry Kymenlaakson hyvinvointialueen vammaispalvelut-sivulle. Kymenlaakson hyvinvointialueen vammaispalveluita ovat:

 • Asumispalvelut
 • Laitoshoito
 • Asunnon muutostyöt
 • Taloudellinen tuki
 • Henkilökohtainen apu
 • Kuljetuspalvelut
 • Erityisen tuen keskus


Päivitetty 28.2.2023

Sivun alkuun