Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti, jättää turvapaikkahakemuksen tai hakea tilapäistä suojelua.

Tilapäinen suojelu

EU:ssa on otettu käyttöön Ukrainasta paenneiden auttamiseksi tilapäisen suojelun direktiivi. Sen perusteella tilapäistä suojelua saavat 4.3.2023 asti:
• Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
• Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.
• Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua, eli 24.2. tai sen jälkeen.

Suomessa edellä mainittujen ryhmien lisäksi tilapäistä suojelua saavat:
• Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä voi palata.
• Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
• Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.

Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto valmistelevat menettelyä, jolla tilapäistä suojelua käytännössä myönnetään. Maahanmuuttovirasto laatii ohjeistusta suojelun piiriin kuuluville.

Majoittuminen Suomessa

Turvapaikkaa hakiessa hakija voidaan majoittaa vastaanottokeskukseen. Asuminen vastaanottokeskuksessa järjestetään niin, että hakija voi asua yhdessä perheenjäsenten kanssa. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset majoittuvat alaikäisille tarkoitettuun vastaanottokeskukseen.

Keskuksia on eri kokoisia ja eri puolella Suomea. Poliisille ilmoittautumisen jälkeen turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ohjataan vastaanottokeskuksiin, joissa on tilaa. Kouvolassa on avattu toukokuussa vastaanottokeskus, joka sijaitsee Tornionmäessä, lähellä Kouvolan ,keskustaa.

Turvapaikanhakija voi myös järjestää majoituksensa itse. Hakija voi asua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luona ja olla silti kirjoilla vastaanottokeskuksessa. Silloin saa vastaanottoon liittyvät palvelut, kuten terveydenhuollon ja vastaanottorahan. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset majoittuvat aina ensin vastaanottokeskukseen.

Maahanmuuttovirasto koordinoi vain turvapaikanhakijoiden majoittumista. Myös mahdollista EU:n tilapäistä suojelua saavilla olisi oikeus vastaanotto- ja terveyspalveluihin, välttämättömiin sosiaalipalveluihin ja välttämättömän toimeentulon turvaan.

Maahanmuuttovirasto ei tee tällä hetkellä Ukrainan kansalaisille kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen. Myönteisiä päätöksiä tehdään normaalisti kansainvälisen suojelun ja oleskeluluvan hakijoille, kun haetun luvan edellytykset täyttyvät.

Ukrainalaisten hakeminen Suomeen

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen.

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Migrin ohjeistus Suomeen saapuvista ukrainalaisista ilmoittamisesta

Päivitetty 17.6.2022

Sivun alkuun