Ukrainan kriisin vaikutukset näkyvät myös Suomessa. Suomeen on tullut vuoden 2022 aikana yli 50 000 Ukrainasta Suomeen tullutta pakolaista.
Maahanmuuttovirasto koordinoi Suomessa maahantuloa
sekä kartoittaa yhdessä Suomen kuntien kanssa
hätämajoitustilojen määrää. Maahanmuuttoviraston sivuilta voit seurata tilastotietoja oleskelulupiin liittyen.

Kouvolassa pakolaisten vastaanottopalveluita järjestävät Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä vastaanottokeskus, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2022 sekä joulukuussa Kouvolaan avattu Hemcare Oy:n vastaanottokeskus.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvota MOONA sekä
maahanmuuttokoordinaattori ohjaavat ja neuvovat maahantuloon
liittyvissä asioissa ja seuraavat kuntaan tulevien
palvelutarvetta. Teemme laajaa verkostoyhteistyötä.

Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten oleskelulupia voidaan jatkaa Maahanmuuttoviraston päätöksellä automaattisesti ilman jatkoluvan hakemista 4.3.24 asti. Tilapäistä suojelua saavilla on mahdollisuus hakea kuntapaikkaa vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Lisäohjeita DVV:n sivuilla.

Ukrainan kriisiin ja maahantuloon liittyen voit lukea
lisää kaupungin sivuilta täältä.

Päivitämme MOONA Kouvola Facebook sivulle ajankohtaisia asioita.

Links regarding information about the situation in Ukraine in English.

Päivitetty 9.1.2023

Sivun alkuun