Ukrainan kriisin vaikutukset näkyvät myös Suomessa.

Kouvolan kaupungissa ei ole tällä hetkellä
maahanmuuttajien vastaanottopalveluita.
Maahanmuuttovirasto koordinoi Suomessa maahantuloa
sekä kartoittaa yhdessä Suomen kuntien kanssa
hätämajoitustilojen määrää.

Maahanmuuttovirasto lisää majoituskapasiteettia
tilanteen vaatimalla tavalla. Tämän vuoksi on tärkeää
ilmoittaa kaupungin alueelle tulevista ukrainalaisten
kuljetuksista ennakkoon Maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvota MOONA sekä
maahanmuuttokoordinaattori ohjaavat ja neuvovat maahantuloon
liittyvissä asioissa ja seuraavat kuntaan tulevien
palvelutarvetta. Teemme laajaa verkostoyhteistyötä.

Ukrainan kriisiin ja maahantuloon liittyen voit lukea
lisää kaupungin sivuilta täältä.

Päivitämme MOONA Kouvola Facebook sivulle ajankohtaisia asioita.

Links regarding information about the situation in Ukraine in English.

Päivitetty 17.3.2022

Sivun alkuun