Kaikkien Kouvola 2019 - 2022, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma on Kouvolan kaupungin lakisääteinen kotouttamisohjelma. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto ja se päivitetään neljän vuoden välein.
Suunnitelmaan liittyvien tehtävien koordinoinnista vastaa maahanmuuttokoordinaattori.

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma edistää kotoutumista ja toimivia väestösuhteita

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman pitkän ajan tavoitteina ovat monikulttuurisen väestön kotoutumisen edistäminen, monikulttuurisuustyön osaamisen vahvistaminen ja laajentaminen sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen.

Kaupunki tarjoaa yhdenvertaista palvelua kaikille kuntalaisille ja haluaa palvella väestöään oikeudenmukaisesti ja ilman syrjintää.
Tämä edellyttää tietoa ja taitoa monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamisesta sekä vuorovaikutusta palveluntuottajien ja monikulttuurisen väestön välillä, jotta palveluita voidaan kehittää ja niiden vaikutusta seurata.

Maahanmuuttajista suuri osa lapsia, nuoria ja työikäisiä aikuisia

Ulkomaalaistaustaiset ihmiset muuttavat Kouvolaan työn, opiskelun, perhesiteen tai pakolaisuuden perusteella.
Lisäksi Kouvolassa asuu jo Suomessa syntyneitä tai Suomen kansalaisuuden saaneita asukkaita, joilla on juuria ulkomailla.
Suuri osa Kouvolan maahanmuuttajataustaisesta väestöstä on työikäisiä tai nuoria ja lapsia.
Kehittämissuunnitelmassa korostetaan erityisesti koulutuksen, työn, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja harrastusten merkitystä paikkakunnalle kotoutumisessa.

Toimivat väestösuhteet lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia

Kaikkien Kouvola on kaupunki, jossa on sijaa erilaisuudelle ja toimivat väestösuhteet eri väestöryhmien välillä. Kouvolan kaupunki haluaa olla uskaltava, rohkea ja innostava kasvualusta uusille avauksille ja uudelle kasvulle. Avoin ja rohkea mieli on avain arvostaville arkipäiväisille kohtaamisille eri väestöryhmien välillä. Toimivat väestösuhteet luovat edellytyksiä kuntalaisten viihtymiselle Kouvolassa. Hyvin suunnitellut ja toteutetut kotouttamisen tukitoimet parantavat maahanmuuttajien koulutuksiin pääsyä sekä työllistymistä ja lisäävät kaupungin elinvoimaa, koska samalla Kouvolan väkimäärä kasvaa ja ilmapiiri kansainvälistyy.

Tehdään yhdessä kaikkien Kouvola!

Päivitetty 9.1.2023

Sivun alkuun