Hyvät väestösuhteet koskettavat jokaista

Hyvien väestösuhteiden edistäminen
on yksi kolmesta keskeisestä tavoitteesta
Kaikkien Kouvola 2019 – 2022, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmassa.
Kunta haluaa tarjota asukkailleen
yhdenvertaisia palveluita.

Hyvät väestösuhteet tarkoittavat sitä,
että kunnan asukkailla on hyvä asua Kouvolassa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Kouvolan asukkaat
voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja viihtyä kaupungissa.

Ihmisten asenteet vaikuttavat väestösuhteisiin.
Jokaisen tulisi kokea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.
Jokaisella pitää olla mahdollisuus osallistua kunnan toimintaan.
Jokaista tulee arvostaa omana itsenään.

Päivitetty 9.1.2023

Sivun alkuun