Hyönteistuotantoa koskeva ilmoitus alkutuotantopaikasta ja elintarvikehuoneistotoiminnasta liitteineen on toimitettava neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista kuntaan, missä toimintaa harjoitetaan.

Jos tuottajalla jo on jonkin tuotantosuunnan alkutuotantoa, tuottajan tulee tehdä alkutuotantopaikkailmoitukseensa lisäys, jossa tuottaja kertoo aloittavansa hyönteisten tuotannon elintarvikkeeksi. Toimijan on rekisteröidyttävä lisäksi Ruokavirastoon rehualan alkutuotannon toimijaksi. Lisäksi tulee tiedustella muilta viranomaisilta (mm. rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) mahdollisista lupa- ja/tai ilmoitusasioista.

Päivitetty 8.1.2020