Hyönteistuotantoa koskeva ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta ja alkutuotantopaikasta (lihantuotanto) on toimitettava neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista kuntaan, missä toimintaa harjoitetaan.

Ilmoituksen tekoon löydät lisätietoa Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan lomakkeet sivulta.

Jos tuottajalla jo on jonkin tuotantosuunnan alkutuotantoa, tuottajan tulee tehdä alkutuotantopaikkailmoitukseensa lisäys, jossa tuottaja kertoo aloittavansa hyönteisten tuotannon elintarvikkeeksi.

Muuta huomioitavaa

Toimijan on rekisteröidyttävä lisäksi Ruokavirastoon rehualan alkutuotannon toimijaksi. Lisäksi tulee tiedustella muilta viranomaisilta (mm. rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) mahdollisista lupa- ja/tai ilmoitusasioista.

Päivitetty 17.2.2021