Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatus elää ajassa! Kouvolan varhaiskasvatus on aktiivista. Kantavina teemoina ovat luonto, liikkuminen, kulttuuri sekä vanhemmuus. Haemme avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuksen opettajaa sijaisuuteen 2.1.2024 alkaen.

Kouvolan kaupunki hakee varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuteen ajalle 2.1.2024 – 31.5.2024

Tule tekemään vaikuttavaa ja mielenkiintoista työtä perheiden parissa.
Avoimen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen sekä toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen yhteistyössä muun henkilöstön sekä verkostojen kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuu perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, joustavuus, vuorovaikutustaidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Toimintaa toteutetaan toimipisteissä ja ulkotoiminnassa eri puolilla Kouvolaa, joten työntekijälle tulee olla oma auto käytettävissä. Tehtäväkohtainen palkka 2740e kuukaudessa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Mainitse hakemuksessasi ensisijaisesti työkokemusaika varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.
Liitä hakemukseen kelpoisuuden antava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään 15.12.2023 mennessä.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelemisestä. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Tutustu avoimeen varhaiskasvatukseen linkistä:
https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/perhepuistot/

Sivun alkuun