Varhaiskasvatuksen opettaja

Kouvolan kaupunki hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 2.1.2023-2.6.2023.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen sekä sen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005)

Mainitse hakemuksessasi ensisijaisesti työkokemusaika varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.
Liitä hakemukseen kelpoisuuden antava tutkintotodistus.

Hakuaikaa on jatkettu 8.12.2022 asti ja aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Sivun alkuun