Tiedotuspäällikkö

Haemme Viestintä ja VisitKouvola-yksikköön
Tiedotuspäällikköä

TYÖN KUVAUS
Sytytkö sisällöistä? Syntyykö käsissäsi toimiva viestintäsuunnitelma? Motivoisiko sinua osallistua Kouvolan kaupungin viestintätyöskentelyn ja digitalisaation kehittämiseen? Osaatko kirjoittaa monipuolisia tekstejä tiedotteista somepostauksiin? Tarjoamme vakinaisen tiedotuspäällikön tehtävän Kouvolan kaupungin Viestintä ja VisitKouvola-yksikössä, joka on monessa mukana. Yksikön tehtäviin kuuluvat viestintä, Kouvolan kaupunkimarkkinointi, tapahtumallisuuden kehittäminen ja matkailun alueorganisaation tehtävät.
Tiedotuspäällikön tehtävänä on toteuttaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää Kouvolan kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää. Tavoitteena on Kouvolan tunnettuuden kasvu, kaupungin toiminnan näkyväksi tekeminen sekä yhteisöllisyyden toimintakulttuurin rakentaminen Kouvolan kaupunkistrategian ja Viestintä- ja markkinointiohjelman linjausten mukaisesti. Pyrimme tuomaan viestinnän ja markkinoinnin tekemistä entistä lähemmäs toisiaan.

Koordinoit kaupunkiviestintää, joka on yksi Viestintä ja VisitKouvola-yksikön neljästä pääprosessista. Työssäsi vastaat viestinnän vuosisuunnitelman koordinoinnista ja raportoinnista. Toteutat päivittäisviestintää ja sisällöntuotantoa erityisesti sähköisissä kanavissa.Vedät sisäisen viestintätyöskentelyn kehittämistä kuten mediatiedotekäytäntöjen uudistamista, ansaitun medianäkyvyyden tavoittelua ja analytiikkatyöskentelyn systematisoimista. Olet käytännön apuna kaupungin digikampanjoissa ja edistät Kouvolan verkkolöydettävyyttä.

Pääasialliset tehtävät ovat:
– Kaupunkiviestinnän suunnittelu, koordinointi, toteuttaminen ja raportointi. Kaupunkiviestinnän pääprosessin omistajuus.
– Kaupunkitasoisen viestintäyhteistyön kehittäminen ja organisaation viestintäkyvykkyyden vahvistaminen, sisäinen konsultointi
– Viestinnän kehittäminen ja toteutus: digitaalisuus, vastuullisuus, uudet konseptit, sisäiset projektit
– Sosiaalisen median kanavien koordinaatio, ylläpito, ostettu näkyvyys
– Pääkanava kouvola.fi päätoimittaja/pääkäyttäjän sijaistaminen
– Mahdollisuusviestinnän, valtakunnallisen ansaitun medianäkyvyyden ja mediasuhteiden vahvistaminen
– Päivittäisviestinnän toteuttaminen erityisesti sähköisissä kanavissa
– Tiedolla johtamisen hyödyntäminen kaupungin viestinnässä ja vaikuttavuusraportoinnin kehittäminen
– Osallistuminen kriisiviestintään kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti

VAATIMUKSET
Arvostamme näyttöjä käytännön viestintäsuunnittelusta, toteuttamisesta ja vaikuttavuudesta. Markkinointiviestinnän ymmärrys on etu. Työtehtävän hoitaminen edellyttää ajantasaista viestintäosaamista kuten erilaisten sisältötyyppien ja kanavien ymmärrystä sekä näkemystä digitalisaation hyödyntämisestä. Työtehtävissä onnistumiseen tarvitaan kehittämislähtöisyyttä ja ideointikykyä. Arvostamme kykyä tulkita analytiikkaa. Saavutettavuuslainsäädännön tuntemuksesta on hyötyä tehtävässä.
Yhteistyötaidot ovat ehdottoman tarpeellisia oma-aloitteisuuden ja itsenäisen työskentelyotteen ohella. Sinulle on luontevaa tarjota osaamistasi koko kaupunkiorganisaation käyttöön esimerkiksi järjestämällä pienimuotoisia sisäisiä sparraustilaisuuksia. Työskentelet läpileikkaavasti kaupungin eri palveluiden ja laajan oto-viestijäverkoston kanssa sekä rakennat mediayhteistyötä.

Kelpoisuusvaatimuksina edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan ammattitaitoa ja työkokemusta.

Työyhteisössämme uskomme molemminpuoliseen joustavuuteen. Etätöitä voi tehdä oman tilanteensa ja halukkuutensa mukaan. Töitä saattaa joskus olla iltaisin tai viikonloppuisin. Tehtävä edellyttää satunnaisesti oman auton käyttöä. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukaisesti, vaativuustaso 01ASI040 l.

Tarjoamme kiinnostavan ja monipuolisen tehtävän, jossa pääset toteuttamaan modernia kaupunkiviestintää ja kehittämään uusia avauksia. Lisäksi osallistut osaltasi suuren organisaation brändijohtamiseen. Viestinnän ja markkinoinnin merkitys nähdään yhtenä keskeisenä Kouvolan tulevaisuuden ja elinvoiman rakentamisen työkaluna. Viestintä ja VisitKouvola on osaava ja omistautunut tiimi, johon on helppo tulla mukaan.

Katso puhutteleeko Viestintä- ja markkinointiohjelmamme sinua: https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2022/08/viestintajamarkkinointiohjelma.pdf

Kouvola, näköisesi paikka: https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Sivun alkuun