Projektityöntekijä

Haemme Kouvolan kaupungille projektityöntekijää Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen ajalle 1.6.2024-30.11.2026.

Haemme projektityöntekijää Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen ajalle 1.6.2024-30.11.2026 60 % työajalla. Työntekijällä on mahdollisuus lisäksi tehdä Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työllisyyteen – hankkeeseen ajalla 1.9.2024-31.8.2025 20 %.

Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen – hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja vaikeassa asemassa olevien ihmisten, esimerkiksi yksinäisten, erityisryhmien, syrjäytymisvaarassa olevien ja mielen hyvinvoinnissa tukea tarvitsevien, oman elämän hallitsemiseksi ja liittämiseksi entistä monipuolisemmin yhteiskuntaan sekä osaamis- ja työvalmiuksien kasvattamiseksi. Tukea tarvitsevien auttamiseksi rakennetaan helposti saavutettava verkosto, jonka puoleen voi kääntyä tarpeineen ja joka ohjaa ihmisiä kehittämään itseään ja olosuhteitaan. Tässä erilaiset yhteisöt tekevät luontevasti yhteistyötä omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Myös harrasteyhdistykset tuovat panoksensa ihmisten tukemiseen tarjotessaan toimintaa ja yhteisöllisyyttä eri muodoissa. Tähän monipuoliseen ihmisten tukemiseen tarvitaan yhdessä sovittu ekosysteeminen toimintamalli ja yhteinen kehittämisalusta.

Kumppanuus järjestöjen kanssa vaatii vahvaa yhteistyötä ja on tärkeää ottaa kaikki toimijat mukaan toimintamallin valmisteluun ja rakentamiseen. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Parik-säätiö. Ihmisten tukeminen, kannustaminen ja mahdollistaminen toimijuuteen vaatii kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kouvolan kaupungilla vahvuutena on kokonaisuuden hallinnointiosaaminen ja järjestöyhteistyön koordinointi. Työtä tukee kaupungin osallisuuskoordinaattori.

Etsimme Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen (ESR) osa-aikaista projektityöntekijää.

Projektityöntekijä toimii projektipäällikön tukena avustamassa käytännön toteutuksessa ja järjestelyissä sekä järjestöjen kontaktoinneissa ja suunnittelussa sekä vastaa hankkeen järjestöyhteydenpidosta ja järjestöviestinnästä.

Hän verkostoituu aktiivisesti paikallisten yhdistysten kanssa sekä perehtyy yhdistystoiminnan kehittämiseksi tehtyihin toimenpiteisiin Suomessa ja benchmarkkaa yhdistystoiminnan kehittämisen malleja. Projektityöntekijä perehtyy järjestöjen toiminnan kehittämiseen erityisesti arjen kestävän kehityksen sekä digitaalisuuden vahvistamisen teemoista. Hän kokoaa järjestöverkostoa yhteen osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin.

Edellytyksenä tehtävään on soveltuva korkeakoulu- tai opistotason tutkinto. Arvostamme yhteistyö-, verkostojohtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta hanketyöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävän 100 % palkkaus on 3500 euroa/kk. Tehtävässä noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 29.5.2024 klo 16.00 mennessä Kuntarekry-järjestelmän kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Kelpoisuuden osoittavia todistuksia ei liitetä hakemukseen.

Kouvola, näköisesi paikka: https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/
Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa! https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/

Sivun alkuun