Projektipäällikkö

Haemme Kouvolan kaupungille projektipäällikköä Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen ajalle 1.6.2024-30.11.2026.

Haemme projektipäällikköä Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen ajalle 1.6.2024-30.11.2026.

Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen – hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja vaikeassa asemassa olevien ihmisten, esimerkiksi yksinäisten, erityisryhmien, syrjäytymisvaarassa olevien ja mielen hyvinvoinnissa tukea tarvitsevien, oman elämän hallitsemiseksi ja liittämiseksi entistä monipuolisemmin yhteiskuntaan sekä osaamis- ja työvalmiuksien kasvattamiseksi. Tukea tarvitsevien auttamiseksi rakennetaan helposti saavutettava verkosto, jonka puoleen voi kääntyä tarpeineen ja joka ohjaa ihmisiä kehittämään itseään ja olosuhteitaan. Tässä erilaiset yhteisöt tekevät luontevasti yhteistyötä omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Myös harrasteyhdistykset tuovat panoksensa ihmisten tukemiseen tarjotessaan toimintaa ja yhteisöllisyyttä eri muodoissa. Tähän monipuoliseen ihmisten tukemiseen tarvitaan yhdessä sovittu ekosysteeminen toimintamalli ja yhteinen kehittämisalusta.

Kumppanuus järjestöjen kanssa vaatii vahvaa yhteistyötä ja on tärkeää ottaa kaikki toimijat mukaan toimintamallin valmisteluun ja rakentamiseen. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Parik-säätiö. Ihmisten tukeminen, kannustaminen ja mahdollistaminen toimijuuteen vaatii kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kouvolan kaupungilla vahvuutena on kokonaisuuden hallinnointiosaaminen ja järjestöyhteistyön koordinointi. Työtä tukee kaupungin osallisuuskoordinaattori.

Etsimme Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen -hankkeeseen (ESR) projektipäällikköä.

Projektipäällikkö vastaa koko hankkeen eteenpäinviemisestä, aikataulun, budjetin ja tavoitteiden toteutumisesta. Hänellä on vastuullaan kaikki projektintoimenpidekokonaisuudet. Projektipäällikkö myös osallistuu hankkeessa tapahtuvaan kehittämiseen ja viestintään. Projektipäällikkö toimii esittelijänä ohjausryhmässä sekä, projektiryhmässä sekä yhteyshenkilönä rahoittajan suuntaan. Projektipäällikkö verkostoituu aktiivisesti muiden aihealueen hankkeiden ja toimijoiden kanssa ja pyrkii löytämään yhteistyön mahdollisuuksia. Tehtävä täytetään, kun rahoittaja on vahvistanut hankkeen rahoituspäätöksen.

Edellytyksenä tehtävään on soveltuva korkeakoulu- tai opistotason tutkinto. Arvostamme yhteistyö-, verkostojohtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta hanketyöstä. Tehtävässä edellytetään hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja.

Projektipäällikön tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 29.5.2024 klo 16.00 mennessä Kuntarekry-järjestelmän kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Kelpoisuuden osoittavia todistuksia ei liitetä hakemukseen.

Kouvola, näköisesi paikka: https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa! https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/

Sivun alkuun