Projektiasiantuntija

Kouvolan kaupunki hakee Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeeseen (ESR)
PROJEKTIASIANTUNTIJAA
ajalle 1.3.2023 – 31.8.2025

Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen tulee olemaan iso muutos monille työllisyyden hoidon parissa toimiville organisaatioille. Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen (ESR) tavoitteena on tukea muutosta niin, että varsinaisille kohderyhmille eli työnhakijoille muutos näkyisi mahdollisimman vähän ja että työllisyyttä tukevat palveluprosessit olisivat entistä sujuvammat.

Hankkeessa luodaan työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistava palveluekosysteemi, joka tukee työnhakijoita, heidän parissaan työskenteleviä, alueen yrityksiä ja kehittämisorganisaatioita. Palveluekosysteemi sovittaa yhteen kuntien, TE-palvelujen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, koulutusorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden tekemää työtä työllisyyden, osaamisen ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Etsimme Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeeseen (ESR) projektiasiantuntijaa. Projektiasiantuntija vastaa hankkeen päätoteuttajana toimivan Kouvolan kaupungin työpaketista (pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy ja hoito) ja osallistuu muiden työpakettien (Eduko ja Kinno) toteutukseen. Projektiasiantuntija työskentelee itsenäisesti ja luo kehittämiselle sekä yhteistyölle mahdollisuuksia useissa eri sidosryhmissä. Tehtävä täytetään, kun rahoittaja on vahvistanut hankkeen rahoituspäätöksen.

Toivomme, että sinulla on laaja-alainen näkemys työllisyyden hoidon kentästä ja kokemusta toimimisesta siellä. Sinun tulee ymmärtää kunnan rooli tulevassa muutoksessa ja kykyä rakentaa vahvoja verkostoja muutoksen tueksi.

Projektiasiantuntijan tehtävässä kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme myös kokemusta kehittämisestä ja toimintamallien uudistamisesta sekä osaamista työllisyyspalveluista.

Projektiasiantuntijan tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 15.1.2023 klo 16.00 mennessä Kuntarekry-järjestelmän kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Kelpoisuuden osoittavia todistuksia ei liitetä hakemukseen.

Projektiasiantuntijan (KVL-10-19-22) hakua jatketaan 5.2.2023 klo 23.59 saakka ja tähän mennessä saadut hakemukset huomioidaan.

Kouvola, näköisesi paikka: https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Sivun alkuun