Perusopetuksen tuntiopettaja

Perusopetuksen tuntiopettajan määräaikainen virka ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virka ajalle 7.8.2024-31.5.2025

Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025.

Päätoiminen tuntiopettaja toimii erityisluokanopettajan tehtävissä alueellisessa pienryhmässä, opetettava luokka muodostuu 3. – 4. luokan oppilaista. Arvostamme kokonaisvaltaista työotetta ja yhteistyötaitoja.

Viran sijoituspaikka: Mansikkamäen koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan; https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/

Sivun alkuun