Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään ajalle 8.8.2023 – 1.6.2024. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024.

Kyseiseen tehtävään sisältyy lisäksi Keskustan koulun kielen lehtorin virkavapaan sijaisuus 9h ajalla 8.8.2023 – 1.6.2024 Opetus koostuu 6h B1 ruotsin opetusta ja 3h A1 englannin opetusta. Kokonaistuntimäärä on siten 27h.

Svenska skolan är en svenskspråkig skola med grundläggande utbildning i Kouvola. Det kommande läsåret kommer det att studera 18 elever i skolan. Skolan är en del av en större skolgemenskap med den finskspråkiga Keskustan koulu. Vi söker en timlärare i huvudsyssla för läsåret 2023-2024. Uppdraget består av 18h undervisning av åk 1-6.

Tehtävän sijoituspaikka: Svenska skolan ja Keskustan koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan; https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/

Sivun alkuun