Perusopetuksen luokanopettaja, sijaisuus

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Perusopetuksen kielten opettajan viran (11714) sijaisuus ajalle 30.10.-1.6.2024. Opetettavat kielet englanti ja ruotsi vuosiluokilla 3.-6.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Etsimme oppilaslähtöisesti toimivaa ja yhteistyöhaluista kielten opettajaa kouluumme.

Viran sijoituspaikka: Mansikkamäen koulu

Virkaa täytettäessä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan;
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/
tai
https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/

Kouvola on näköisesi paikka! https://www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

Sivun alkuun