Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran sijaisuus Jopo-ryhmässä

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (10928) sijaisuus JOPO-ryhmässä ajalla 2.9.2024 – 31.5.2025.

Viran sijoituspaikka; Valkealan yhtenäiskoulu

Joustavassa perusopetuksessa JOPO:ssa oppilaiden keskeinen tuen tarve on elämänhallinnassa, jotka heijastuvat oppilaan koulupolkuun. JOPO-erityisluokanopettaja työskentelee työparina koulunkäynninohjaajan kanssa ja jopo-koulukuraattorin kanssa. Oppilaat ovat 7-9 -luokilta.

Valkealan yhtenäiskoulussa on kahdeksan pienryhmää, joissa toimii erityisluokanopettaja-koulunkäynninohjaaja työpari. Pienryhmistä yksi on joustavan perusopetuksen, neljä alueellista ja kolme vaativan erityisen tuen pienryhmää. Koulussa on myös kaksi erityisopettajaa.

JOPO-erityisluokanopettajan työ on oppilaan tukemista elämän hallinnassa. Työ edellyttää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön ja halua yhteistyöhön huoltajien kanssa. Positiivinen elämänasenne on hyvä lähtökohta erityisluokanopettajan työhön.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Lopullinen tuntimäärä ja lisätehtävät vahvistetaan työsuunnitelmassa.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan; https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/

Sivun alkuun