Perusopetuksen apulaisrehtori

Rakkaudesta lajiin – Tule tekemään Kouvolasta paras paikka oppia! Haemme perusopetuksen apulaisrehtoria virkaan Eskolanmäen koululle 1.8.2024-31.7.2025.

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Perusopetuksen apulaisrehtorin virka (11622) ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025.

Viran sijoituspaikka: Eskolanmäen koulu

Eskolanmäen koulun apulaisrehtorin tehtävänä on perusopetuslaissa ja -asetuksessa määritelty koulun johtaminen ja toiminnasta vastaaminen yhdessä rehtorin kanssa sekä rehtorin sijaisena toimiminen rehtorin ollessa estyneenä tai virkavapaalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perusopetuksen opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 op tai vähintään 15 ov:n laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavoin hankittu opetushallinnon tuntemus.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tutustu Kouvolan kaupungin opetusalaan; https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kouvolan-kaupunki/opetusala/

Kouvolan opettajat: Kollega kertoo: https://www.youtube.com/watch?v=xojNCqDNSi4

Sivun alkuun