Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Peruskoulun luokanopettajan viran (10701) sijaisuus ajalle 8.8.2022-3.6.2023. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2022-31.7.2023.

Opettaja työskentelee 1. vuosiluokan opettajana. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kiinnostusta joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen sekä innostunutta otetta työhön. Viikoittainen tuntimäärä on 24-25 tuntia.

Viran sijoituspaikka: Vahteron koulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun