Peruskoulun erityisopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:
Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen virka alkaen 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan loppulukuvuodeksi 2022-2023:

Virkaan sisältyy 15 tuntia laaja-alaisen erityisopettajan työtä kahdella eri yläkoululla. Loput opetusvelvollisuuteen (24 h/vk) sisältyvät tunnit koostuvat kehittämistyöstä erityisen tuen koordinaattorin työparina.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Urheilupuiston koulu ja Elimäen yhtenäiskoulu

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun