Päätoimisia tuntiopettajia valmistavaan opetukseen

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Peruskoulun päätoimisten tuntiopettajien tehtäviä valmistavaan opetukseen. Kelpoisuusehtona on perusopetuksen opettajakelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Ryhmiä ei ole vielä perustettu, eikä niiden sijoituspaikkaa vielä ole tiedossa. Työn alkamisesta ja kestosta sovitaan valinnan yhteydessä. Ukrainan ja venäjän kielen taito katsotaan eduksi. Hakuaikaa jatkettu 29.11. asti

Tuntiopettajat opettavat valmistavan opetuksen ryhmissä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun