Päätoimisia tuntiopettajia valmistavaan opetukseen

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Peruskoulun päätoimisia tuntiopettajan tehtäviä valmistavaan opetukseen. Kelpoisuusehtona on perusopetuksen opettajakelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen). Työn alkamisesta ja kestosta sovitaan valinnan yhteydessä. Ukrainan ja venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Tuntiopettaja opettaa valmistavan opetuksen ryhmää. Uusia ryhmiä ei ole vielä perustettu, eikä niiden sijoituspaikkaa vielä ole tiedossa. Uusia ryhmiä voidaan kuitenkin käynnistää jo elokuun aikana.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun