Nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö

Haemme kohtaamisen osaajaa etsivään nuorisotyöhön. Nuoriso-ohjaaja (etsivä nuorisotyö) työskentelee osana alueellisen nuorisotyön tiimiä.

Etsivän nuorisotyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on löytää ja tukea 16-28-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet tai jäämässä koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle tai, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut ja kiinnittyäkseen niihin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea painottuen nuoren omiin tavoitteisiin ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä ovat mm:
-Täydentää nuorten tukipalveluja ja vahvistaa arjen hallintaa yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan avulla
-Yhteistyö monialaisen verkoston kanssa
-Uusien toimintamallien kehittäminen
-Etsivän työn seuranta, arviointi ja raportointi

Kelpoisuutena soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi) tai soveltuva toiseen asteen tutkinto ja vähintään kahden vuoden kokemus nuorisotyöstä/yksilötyöstä.

Lisäksi hakijalta odotetaan motivaatiota työskennellä nuorten kanssa, ymmärrystä nuorten elämästä ja taitoa toimia monialaisissa yhteistyöverkostoissa ja tiimeissä. Hakijan tulee hallita etsivässä nuorisotyössä käytettävät menetelmät ja kommunikoida tehokkaasti, myös sosiaalisessa mediassa. Itsenäinen työskentely ja vastuunkanto tiimissä ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Sivun alkuun