Lukion päätoiminen tuntiopettaja en/ru

Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksessa on haettavana valtion koronatuella

Lukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävä englannin ja ruotsin kielen opetukseen ajalle 8.8.2023 – 1.6.2024. Työ alkaa 8.8.2023. Sijoituspaikka voi vaihdella lukioverkon sisällä virkasuhteen aikana. Hakijoilta edellytetään hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja mm. etäopetuksessa hyödynnettäviksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään liittämään hakemukseen.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun