Lukion päätoiminen tuntiopettaja

Haemme vuorotteluvapaan sijaista lukion päätoimisen tuntiopettajan virkaan (historia ja yhteiskuntaoppi) ajalle 31.7.2024-23.1.2025

Haemme lukiokoulutukseen lukion päätoiminen tuntiopettajaa (historia ja yhteiskuntaoppi) ajalle 31.7.2024-23.1.2025 vuorotteluvapaan sijaiseksi. Tunnit ovat Kuusankosken lukiossa.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Vuorotteluvapaa – vuorotteluvapaan ehtojen täyttäminen.
https://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/uusimaa/asioi-meilla/yrityspalvelut/vuorotteluvapaa

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Kuusankosken lukio on Kouvolan toinen päivälukio. Syksyllä 2024 lukiossa on noin 300 opiskelijaa ja 30 opettajaa. Kuusankosken keskustassa sijaitsevalla lukiolla on ajan vaatimuksia vastaavat tilat ja lukio on hyvin kulkuyhteyksien päässä. Kuusankosken lukiosta opiskelija saa moninaisia tietoja ja taitoja, paikallisuutta, kansallisuutta, kansainvälisyyttä, monia kieliä ja reilusti luonnontieteitä sekä taidetta, liikuntaa ja logistiikka evääksi jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen. Kuusankosken lukio kuuluu Unesco-kouluverkostoon ja lukiolla on Erasmus+- akkreditointi.

Sivun alkuun