Lukion matemaattisten aineiden lehtori (2 virkaa)

Haemme Kouvolan Yhteislyseoon kahta matemaattisten aineiden lehtoria vakinaiseen virkaan 1.8.2023 alkaen.

Virka 11236 (Lukion lehtori): vaatimuksena on matematiikan ja kemian kelpoisuus. Hakijalta toivotaan osaamista ja kiinnostusta englanninkielisen opetuksen kehittämiseen.
Virka 11194 (Lukion ja peruskoulun lehtori): vaatimuksena on fysiikan ja kemian kelpoisuus. Hakijalta toivotaan osaamista ja kiinnostusta englanninkielisen opetuksen kehittämiseen.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.
Palkkaus on opetusalan virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus OVTES. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

Etsimme ammattilaisten joukkoomme matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisestä ja innovoinnista kiinnostuneita osaajia. Tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää hyviä TVT-valmiuksia, LOPS2019 tuntemusta ja verkostomaista työotetta. Olet innokas kehittämään toimintatapoja ja arviointimenetelmiä sekä toimimaan osana lukioyhteisöämme. Arvostamme tiimityöskentelyn taitoja ja projektiosaamista. Koet tärkeäksi yhteistyön ja kehittämisen, etkä pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Hyvät sosiaaliset taidot, halu työskennellä lukiossa ja innostunut ote yhdessä tekemiseen ovat keskeisessä roolissa. Ryhmänohjaajana toimiminen ja toiminnassa kehittyminen on Sinulle luontevaa.

Kouvolan Yhteislyseo on kasvava ja kehittyvä lukio Kouvolan keskustassa. Opiskelijoita Kouvolan Yhteislyseossa on syksyllä 2023 noin 780 ja opettajia 55. Kouvolan Yhteislyseon painotuksena ovat mm. Studies in English opinnot, laaja vieraiden kielten opetustarjonta, kuvataiteen- ja liikunnan erikoistumisopinnot sekä monipuolinen musiikin opetustarjonta. Kouvolan Yhteislyseon on Erasmus-akreditoitu lukio ja syksyllä 2023 Kouvolan Yhteislyseossa aloittaa urheilulinja.

Sivun alkuun