Lukion lehtorin (suomi toisena kielenä) viransijaisuus

Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksessa on haettavana:

Lukion lehtorin viran (11229) sijaisuus ajalle 8.8.2023 – 1.6.2024. Lukion opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024

Opetettavat aineet suomi toisena kielenä sekä äidinkieli ja kirjallisuus

Opetustunnit ovat Kouvolan iltalukiossa.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
Viran sijaisuutta täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun