Koordinoiva opinto-ohjaaja

Kouvolan kaupungin opetustoimessa on haettavana:
Peruskoulun koordinoivan opinto-ohjaajan (11727) viransijaisuus
ajalle 1.8.2023-31.7.2024.

Koordinoivan opinto-ohjaajan tehtävä on monipuolinen ja työnkuvaan sisältyvät seuraavat tehtävät:
– oppivelvollisuuslain edellyttämät asuinkunnan ohjaus- ja valvontatehtävät
– asuinkunnan opiskelupaikan osoittamispäätökset oppivelvollisille
– oppivelvollisuuden keskeyttämispäätösten tekeminen
– ohjaustyötä tekevien verkostojen koordinointi, ml. opopalaverien (mukana peruskoulujen ja toisen asteen opot) järjestäminen
– Ohjaamo-verkostossa toimiminen, opo-päivystyksiä Ohjaamossa
– kasvun ja oppimisen tuen erilaiset verkostot sekä
– KouAhead -koulutus- ja uramessujen järjestämisvastuu

Koordinoivan opinto-ohjaajan työssä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä oman työn aikatauluttamiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot, ratkaisukeskeisyys sekä joustavuus tilanteiden muuttuessa ovat työssä tärkeitä ominaisuuksia, joita toivomme viransijaisuuteen valittavalta henkilöltä. Tehtävään valitulle tarjoamme mahdollisuuden päästä hyödyntämään ja kehittämään omaa osaamistaan näköalapaikalle Kouvolan kaupungin opinto-ohjauksen kentälle.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun