klasslärare

Svenska skolan är en svenskspråkig skola med grundläggande utbildning i Kouvola. Vi söker en timlärare i huvudsyssla för läsåret 2024-2025.

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana:

Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään ajalle 7.8.2024-31.5.2025. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) palkataan ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025.

Svenska skolan är en svenskspråkig skola med grundläggande utbildning i Kouvola. Det kommande läsåret kommer det att studera 15 elever i skolan. Skolan är en del av en större skolgemenskap med den finskspråkiga Keskustan koulu. Vi söker en timlärare i huvudsyssla för läsåret 2024-2025. Uppdraget består av 24h ( Mera vid behov) undervisning av åk 1-6.

Tehtävän sijoituspaikka: Svenska skolan

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun