Erityisluokanopettaja 31.10.2022-10.11.2023

Erityisluokanopettajan viransijaisuus (10928) Valkealan yhtenäiskoulussa 31.10.2022-10.11.2023.

Valkealan yhtenäiskouluun haetaan erityisluokanopettajaa JOPO-ryhmään.

Mikäli sijaisuuteen palkattavalta henkilöltä puuttuu perusopetuksen opettajan kelpoisuus (asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 989/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen), sijainen palkataan ajalle 31.10.2022-4.6.2023 ja 7.8.2023-10.11.2023.

Joustavassa perusopetuksessa JOPO:ssa oppilaiden keskeinen tuen tarve on elämänhallinnassa, jotka heijastuvat oppilaan koulupolkuun. JOPO-erityisluokanopettaja työskentelee työparina koulunkäynninohjaajan kanssa ja jopo-koulukuraattorin kanssa. Oppilaat ovat 7-9 -luokilta.
Valkealan yhtenäiskoulussa on viisi pienryhmää, joissa toimii erityisluokanopettaja-koulunkäynninohjaaja työpari. Pienryhmistä yksi on kaupunkitason joustavan perusopetuksen ryhmäja neljä ovat alueellisia pienryhmiä. Koulussa on myös kaksi erityisopettajaa.
JOPO-erityisluokanopettajan työ on oppilaan tukemista elämän hallinnassa. Työ edellyttää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön ja halua yhteistyöhön huoltajien kanssa. Positiivinen elämänasenne on hyvä lähtökohta erityisluokanopettajan työhön.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Sivun alkuun