Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakennat kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa.

Suunnittelutarvealue on rajaus, jonka sisällä olevalla kaavoittamattomalla haja-asutusalueella on odotettavissa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealue on rajaus, jonka sisällä olevalla kaavoittamattomalla haja-asutusalueella on odotettavissa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa, suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on n. 4-8 viikkoa riippuen työtilanteesta.

Hakemuksen hyväksyy viranhaltijapäätöksellä kaupunginarkkitehti (Teknisen lautakunnan päätös 22.8.2017 § 145). Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja  -lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.


Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Jos aiot hakea suunnittelutarveratkaisua, toimi seuraavasti:

  • PEREHDY ENSIN HUOLELLISESTI ALLA OLEVAAN OHJEESEEN
  • Ota yhteyttä asian valmistelijoihin, jotka toteavat suunnittelutarveratkaisumenettelyn tarpeen ja arvioivat luvan edellytykset.
  • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa).
  • Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
  • Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy.
  • Toimita hakemus Kouvolan tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen johdosta.

Päivitetty 6.5.2019