Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakennat kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa.

Suunnittelutarvealue on rajaus, jonka sisällä olevalla kaavoittamattomalla haja-asutusalueella on odotettavissa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ei vielä anna lupaa rakentaa, vaan rakentamiseen on lisäksi haettava varsinainen rakennuslupa suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on n. 6-10 viikkoa, kun kaikki hakemukseen liittyvät tiedot ja liitteet on toimitettu. Huom! Hakija vastaa kyseessä olevien asiakirjojen toimittamisesta. Hakemuksen valmistelu, ja mahdollinen naapurin- tai viranomaisen kuuleminen voidaan aloittaa vasta, kun hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. Hyvin täytetty hakemus asianmukaisin liittein nopeuttaa käsittelyä.

Hakemuksen hyväksyy viranhaltijapäätöksellä kaupunginarkkitehti. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

Tietoa päätöksen muutoksenhausta ja  -lainvoimaisuudesta löytyy ohjeesta, sekä päätöksestä. Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.


Suunnittelutarveratkaisun hakeminen – toimi seuraavasti

Perehdy ensin huolellisesti seuraaviin ohjeisiin ja malliin asemapiirroksesta

  • Ota yhteyttä asian valmistelijoihin, jotka toteavat suunnittelutarveratkaisumenettelyn tarpeen ja arvioivat luvan edellytykset
  • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa).


  • Täytä hakemus liitteineen huolellisesti. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy
  • Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet; sähköisessä lupapalvelussa tämä onnistuu pyytämällä hakemuksen ennakkokyselyä, jolloin valmistelija saa tiedon saapuneesta hakemuksesta. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, tai sen käsittely viivästyy.
  • Asiakirjat kannattaa toimittaa sähköisesti eriteltyinä PDF -asiakirjoina, jolloin niiden päivittäminen on helpompaa ja käsittely nopeutuu.

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurinkuulemisen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta ”Selvitys naapurien kuulemisesta”. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen johdosta. Huomioi, että suostumus tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta tai haltijoilta. Huomioi myös, että suunnittelutarveratkaisuun tarvittavien naapurien kuulemisten laajuus on suurempi kuin rakennusluvassa.

Suosittelemme jättämään hakemuksen sähköisen lupapalvelun kautta, jolloin suunnittelutarveratkaisun hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää. Jos käytät hakemuslomaketta, toimita hakemus liitteineen Kouvolan kaupungin kirjaamoon. Hakemus liitteineen kannattaa jättää sähköisesti, eriteltyinä PDF -asiakirjoina, ja yhdellä kertaa. Näin asian käsittely nopeutuu.

Päivitetty 12.5.2021