Ostotarjoukset alla olevista kohteista tulee jättää joko kirjeitse:

KOUVOLAN KAUPUNKI
Maaomaisuus ja paikkatieto
Timo Lavi
Valtakatu 33
45701 KUUSANKOSKI


tai toimittamalla kirjekuori

Tekniikkatalon E-rapun postilaatikkoon ”Rakennusvalvonta ja maaomaisuus” osoitteessa Valtakatu 33, 45700 KUUSANKOSKI.
Kuoreen merkintä: ”Maaomaisuus, ostotarjous pellot


tai sivuilla näkyvään maankäyttöinsinöörin sähköpostiosoitteeseen.

Tarjoukset tulee jättää 30.4.2020 klo 13 mennessä.
Myytävien kohteiden osalta kaupat tehdään satokauden 2020 päätyttyä.

Ostotarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti (mikäli olemassa)
  • Tarjottava euromäärä kohteittain eriteltynä

Myytävät peltolohkot pitävät sisällään yleiset tukioikeudet. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksien viimeisen jättöajan jälkeen tulleita tarjouksia ei oteta mukaan tarjouskäsittelyyn.

Ostajan maksettavaksi tulevat kauppahinnan lisäksi varainsiirtovero 4% kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa ja kiinteistökohtainen lainhuutomaksu 119 euroa.

Määräalojen osalta ostajan maksettavaksi tulee edellä mainittujen kulujen lisäksi määräalakohtainen lohkomismaksu:

  • 1080 euroa alle 1 hehtaarin määräalasta
  • 1330 euroa 1-5 ha määräalasta
  • 1630 euroa 5-20 ha määräalasta
  • Määräalojen lohkomiset tekee Maanmittauslaitos, joka myös viime kädessä päättää lohkomiskustannuksista.

Myynnissä olevat alueet:

Keltakangas

Myllykoski

Ummeljoki

Päivitetty 22.4.2020