Mielakan alueen metsänhoidossa tavoitteena on pitää ulkoiluympäristö monimuotoisena ja viihtyisänä. Samalla halutaan varmistaa myös viheralueen turvallisuus erityisesti asutuksen lähellä ja teiden varsilla.

Mielakan metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2017. Suunnitelmasta käy ilmi sekä alueen nykytila että ehdotus metsänhoitotoimenpiteiksi seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Alueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria.

Asutuksen lähellä olevia metsiä hoidetaan asukkaiden toiveet huomioiden. Asukkaita myös kannustetaan hoitamaan itse kiinteistönsä rajan välittömässä läheisyydessä olevaa pienpuustoa.

Hakkuita on tehty alueella vuosien 2018 – 2019 aikana. Taimikoiden hoitoa jatketaan vuoden 2020 keväällä.

""
Suunnittelualueen rajaus

Aiemmat vaiheet

Mielakan asukkaille pidettiin metsäilta ja -kävely huhtikuussa 2017, minkä jälkeen Mielakan metsänhoitosuunnitelma oli teknisen lautakunnan käsittelyssä. Kun hoitosuunnitelma oli hyväksytty, haettiin hoitotoimenpiteille maisematyölupaa.

Alueen edellinen metsäsuunnitelma oli tehty vuosille 2007–2016. Sinä aikana alueella ei ole tehty hakkuita, lukuun ottamatta Kojunmäenkierron asuinalueen rakentumista sekä sen ja Uudismaankadun välisen viheralueen pienialaista hoitohakkuuta.

Päivitetty 6.2.2020