Mielakan metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2017 alussa. Tutustu suunnitelmaan.

Mielakan asukkaille pidettiin mestäilta ja -kävely 19.4.2017, minkä jälkeen Mielakan metsänhoitosuunnitelma oli teknisen lautakunnan käsittelyssä. Hyväksymisen jälkeen hoitotoimenpiteille haettiin maisematyölupaa. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia vuosien 2018 – 2019 aikana.

""
Suunnittelualueen rajaus

Mielakan alueen metsänhoidossa tavoitteena on monimuotoisen ja viihtyisän ulkoiluympäristön lisäksi pitää viheralue turvallisena erityisesti asutuksen lähellä ja teiden varsilla.

Asutuksen vierimetsiä hoidetaan asukkaiden toiveet huomioiden ja lisäksi kannustetaan asukkaita hoitamaan itse kiinteistönsä rajan välittömässä läheisyydessä olevaa pienpuustoa.

Suunnitelma sisältää tietoja suunnittelualueen nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset metsän hoidosta seuraavalle kymmenen vuoden jaksolle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 ha. Suunnitelman on laatinut Kouvolan kaupungin maaomaisuus- ja paikkatietopalvelut.

Mielakan alueen edellinen metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2007–2016. Sinä aikana alueella ei ole tehty hakkuita, lukuun ottamatta Kojunmäenkierron asuinalueen rakentumista, sekä sen ja Uudismaankadun välisen viheralueen pienialaista hoitohakkuuta.

Päivitetty 19.3.2019