Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsäalue siirtyi Kouvolan kaupungille vuonna 2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Alueelle laaditaan ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti.

Osallistu suunnitteluun vastaamalla kyselyyn!

Voit vaikuttaa metsänhoitotöiden voimakkuuteen alueella ja antaa vinkkejä alueen kehittämisestä vastaamalla kyselyyn. Lisäksi voit kertoa alueen arvokkaista kohteista tai historiasta. Kysely on auki 12.4.-5.5.2019.

Vastaustauksia hyödynnetään alueen metsänhoitosuunnitelman laatimisessa. Metsänhoitotyöt alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen loppukesästä.

Päivitetty 12.4.2019