Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsäalue siirtyi Kouvolan kaupungille vuonna 2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Alueelle laaditaan ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti.

Asukkailla oli mahdollisuus osallistua metsänhoitosuunnitteluun vastaamalla kyselyyn. Kyselyn kautta pystyi vaikuttamaan metsänhoitotöiden voimakkuuteen alueella sekä antaa vinkkejä alueen kehittämisestä. Kysely oli auki 12.4.-5.5.2019 ja siihen saatiin n. 50 vastausta.

Kiitos kaikille osallistuneille arvokkaista vastauksista! Vastaustauksia hyödynnetään alueen metsänhoitosuunnitelman laatimisessa. Metsänhoitotyöt alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen loppukesästä.

Päivitetty 6.5.2019