Kouvolan kaupunki järjestää Kouvolan Matkakeskuksen alueen suunnittelusta tontinluovutuskilpailun. Kilpailu on kaikille avoin, mutta kilpailutyöryhmässä tulee olla mukana pääsuunnittelija ja toteuttaja. Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja rakentaa vaiheittain toteutettavan Matkakeskuksen korttelikokonaisuuden ensimmäinen radanpuoleinen korttelinosa.

Suunnittelukilpailu

Kilpailualue rajattuna ortoilmakuvaan (2018) punaisella katkoviivalla.
Kilpailualue rajattuna ortoilmakuvaan (2018) punaisella katkoviivalla.

Kouvolan kaupunki järjestää Kouvolan Matkakeskuksen alueen (kortteli nro 1101) suunnittelusta tontinluovutuskilpailun. Kilpailu on kaikille avoin, mutta kilpailutyöryhmässä tulee olla mukana pääsuunnittelija ja toteuttaja.

Kilpailun tavoitteena on suunnitella ja rakentaa vaiheittain toteutettavan Matkakeskuksen korttelikokonaisuuden ensimmäinen radanpuoleinen korttelinosa. Alue muodostaa tärkeän kaupunkikuvallisen elementin pääradan henkilöratapihan laiturialueen suunnasta ja luo siten ensivaikutelmaa kaupungista.

Kilpailulla tavoitellaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista, toiminnoiltaan monipuolista ja toteutukseltaan realistista ratkaisua Kouvolan kaupungin keskeisimmälle paikalle. Kilpailulla haetaan ympäröivään kaupunkitilaan soveltuvaa rakennuskokonaisuutta, joka täydentää asemanseudun toimintoja, sekä kytkeytyy luontevasti olemassa olevaan asemarakennukseen ja mahdollistaa vaiheittaisen toteuttamisen koko Matkakeskuskorttelin osalta. Korttelinosat tulee suunnitella siten, että valmiin Matkakeskuksen korttelin kaikki osa-alueet kytkeytyvät toiminnallisesti hyvin toisiinsa. Kulkuyhteydet korttelialueen läpi eri suuntiin tulee järjestää luonteviksi ja pysäköinti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kilpailualueen pinta-ala on n. 4500 m2 ja rakennusoikeuden määräksi tavoitellaan 10000 – 15000 k-m2. Alue on kaupungin omistuksessa. Rakennusoikeuden hinta on kiinteä.

Kouvolan Yritystilat Oy osallistuu hankkeeseen ja toimijoiden sijoittumisen houkuttelemiseen erikseen sovittavalla tavalla.

Kilpailuaika 1.4 – 25.11.2020

Kilpailuaika on 1.4. – 25.11.2020.

Kilpailuehdotukset on toimitettava viimeistään 25.11.2020 klo 12.00 osoitteeseen Kouvolan kaupunki/kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola. Lähetys on varustettava maininnalla ”Matkakeskuskorttelin 1.vaiheen tontinluovutuskilpailu” ja nimimerkillä. Lähetyksen sisällä tulee olla suljettu kirjekuori, jonka sisällä on tiedot ehdotuksen tekijöistä yhteystietoineen. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta kilpailuehdotuksia.

Kilpailun järjestelystä vastaa Kouvolan Asuminen ja Ympäristö -toimiala/Kaupunkisuunnittelu ja Maaomaisuuden hallinta.

Päivitetty 22.6.2020